‘LGUs: pakilusin kontra Covid-19’

Posted by watchmen
March 10, 2020
Posted in OPINION

INSPIRASYON SA BUHAY: “… Kayo at ang inyong (mga pinuno) ay ipapabihag ni Yahweh sa isang bansang hindi ninyo kilala ni ng inyong mga ninuno. Maglilingkod kayo sa kanilang diyos na yari sa kahoy at bato…” (Deuteronomio 28:36, Ang Tanging Daan Bibliya).

 

***

“PAKILUSIN ANG MGA LGUs KONTRA COVID-19:” Magbibigay-daan po ang Kakampi Mo Ang Batas ngayong araw na ito sa ilang mga panukalang inilathala ng isa kong kababayang socio-civic leader mula sa Tarlac, si G. Manny SD Lopez, tungkol sa mabisang paglaban sa Covid-19 na kumpirmado ng tumama sa ilang Pilipinong naririto lang sa Pilipinas, at maaaring kumakalat na sa bansa ngayon.

Ayon kay Manny: Kailangang magtatag ang pamahalaan ng tinatawag na “second layer of defense,” o ikalawang hakbang pambansa, na nakasentro sa 7,1010 na mga isla ng Pilipinas. Sa bawat isla, pahihintulutan silang maglagay ng mga check points sa bawat kalsada o pantalan na papasok o palabas sa kanila, kasabay ng pagkakaroon ng sapilitang quarantine at testing procedures. Ang AFP at PNP ang magpapatupad ng mga ito, kasama ang ibang mga ahensiya.

Sinabi pa ni Manny: Kailangang aatasan din ang mga pamahalaang lokal na puspusang ihanda ang kani-kanilang mga bayan, lungsod, at lalawigan, una sa pamamagitan ng malawakang pagpapakalat ng mga tamang impormasyon ukol sa Covid-19; pangalawa, sa pamamagitan ng regular at sapilitang pagsusuri ng kalusugan ng kanilang mga residente; at pangatlo, sa pamamagitan ng pagbibigay-karapatan sa kanila na bumili ng kailangang mga gamit laban sa virus.

 

***

DEAR ATTY. BATAS: “Magandang umaga Atty. Batas. Ako po ay sinisiraan ng kapwa ko nagtitinda sa mga customer na mabaho raw ang bunganga at pekpek ko, kaya wag silang bumili sa akin. Ano ba puwede kong isampa na kaso? Puwede ba syang makulong nito? Jane Mendoza.”

Jane Mendoza, salamat sa tanong ito, na ipinadala mo sa aking Facebook page na “Atty. Batas Mauricio”. Sa pananaw ng BATAS (Buklod ng mga Abogadong Tagapagtaguyod ng Adhikaing Sambayanan) at LIGHT (Lawyers Instructed on Godliness, Humility, and Truth), paninirang puri ang ginawa sa iyo, na maaaring pagsandalan ng maraming kaso.

Una, kung idinadaan sa social media ang paninirang puri, ito ay magiging cyber libel, sa ilalim ng RA 10175. Kung idinaan sa text messaging o sa nakasulat na paraan, ito ay libel sa ilalim naman ng Art. 355 ng Revied Penal Code. Kung berbal lamang ang paninirang puri, magiging oral defamation po ito. Kung gusto po ninyong dagdagan ang inyong mga tanong, tumawa po kayo sa mga numerong nasa ibaba nito.

 

***

ILLEGAL CHINESE SA RP, PAPATAY SA KRISTIYANISMO SA BANSA: Naririto po ang ikalawang bahagi ng mensahe ng Lider Disipulo ng Simbahang Anak ng Diyos Kadugo Ni Kristo (AND KNK) noong Marso 07, 2020, ukol sa tahimik na pananakop sa Pilipinas ng mga Chino, na papatay sa pananampalatayang Kristiyano sa bansa: “ Magaganap nga sa atin ang pananakop na binabanggit sa Aklat ng mga Sumpa sa Bibliya sa mga mananampalatayang hindi na nakikinig sa tinig ng Diyos, at hindi na sumusunod sa Kaniyang mga utos.

“Naaalala pa ba ninyo ang sumpang ito? Pinag-aralan na po natin ito, mula sa Deuteronomio 28:49, na ganito ang sinasabi: `Ipapalusob kayo ni Yahweh sa isang bansang mula pa sa kabilang panig ng daigdig. Hindi niyo alam ang kanilang wika. Simbilis ng agila na sasalakayin nila kayo. Matigas ang kalooban ng mga taong iyon, at wala silang awa sa matanda man o bata.

“Uubusin nila ang inyong mga hayop, pati ang ani ng inyong lupain. Wala silang ititira sa inyong ani, inumin, langis, baka, o kawan, hanggang sa kayo’y malipol. Kukubkubin nila ang inyong mga bayan… hanggang sa gumuho ang nagtataasang pader na sa akala ninyo’y magliligtas sa inyo…Madilim ang kapalarang naghihintay sa mga Kristiyanong Pilipino sa pagtungo dito ng mga Chino….” May dugtong pa po sa susunod, God willing.

 

***

PANALANGIN NG PAGTANGGAP KAY JESUS BILANG DIYOS AT TAGAPAGLIGTAS, AMA, ANAK, AT ESPIRITU SANTO: Panalangin upang di mawala ang Kristiyanismo sa Pilipinas: “Panginoong Jesus, tinatanggap at pinananampalatyaan kita na ikaw ang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo na bumaba mula sa langit at tumungo sa lupa sa anyo ng tao, upang ibigay sa akin ang kaligtasan mula sa aking mga kasalanan. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan, at isulat mo ang aking pangalan sa iyong Aklat ng Buhay. Isinusuko ko sa iyo ang lahat sa aking buhay, ang aking isip, salita, gawa, at hitsura, sa lahat ng pagkakataon. Amen.”

 

***

TUMAWAG PO KAYO SA AMIN: Kung gusto ninyo ng mas matinding talakayan kung ang iba pang paraan ng kaligtasan ng tao ayon sa pananaw ng Simbahang Anak ng Diyos Kadugo Ni Kristo (AND KNK), tumawag po kayo sa amin sa 0977 805 9058, 0918 574 0193, 0933 825 1308 o sa aking Messenger account sa Facebook, “Melanio Lazo Mauricio Jr.” Email: batasmauricio@yahoo.com, mmauriciojr111@gmail.com. Maaari din po kayong magbasa ng aming website sa AND KNK, ang andknk.ph o www.facebook.com/attybatas./WDJ

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *