SC Chief Justice , mga iba pang mahistrado, dumalo sa 46th PNPB confab

Posted by watchmen
November 26, 2021
Posted in OPINION

“Bilang pagtatapos, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri: mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang.” – Filipos 4:8, Ang Tanging Daan Bibliya.

 

SC CHIEF JUSTICE GESMUNDO: HINDI BAWAL SA MGA PINUNO AT KAWANI NG GOBYERNO NA MAGKAROON NG PANANAMPALATAYA SA DIYOS, PAKIKINIG, AT PAGSUNOD SA KANIYANG MGA UTOS: Hindi kailanman bawal sa batas ang sinumang opisyal o kawani ng pamahalaan, sa mataas o mababang posisyon sa kani-kanilang mga tanggapan, na humarap sa publiko, nag-iisa man sila o kasama ng kanilang mga kapwa mananampalataya sa Diyos, at ipahayag ang kanilang paniniwala at paninindigan tungkol sa Diyos at sa Kaniyang mga utos, ayon kay Supreme Court Chief Justice Alexander G. Gesmundo.

Si Gesmundo ang naging panauhing pandangal at tagapagsalita sa ika-46 na taong anibersaryo at panunumpa sa tungkulin ng mga bagong mamamahala ng Philippine National Prayer Breakfast Foundation, Inc. IPNPB), na ginanap sa Club Filipino, Greenhills, Quezon City noong Nobyembre 24, 2021.

Ayon sa punong mahistrado ng kataas-taasang hukuman, maging ang Saligang Batas ng Pilipinas, sa kaniyang paunang salita o preamble, ay kumikilala sa katungkulan ng lahat ng mga Pilipino na tumawag sa Diyos na Makapangyarihan sa lahat upang maitatag ang isang malayang bayan sa kapakinabangan ng sambayanan.

Personal na dumalo sa PNPB celebrations si Chief Justice Gesmundo. Kasama niya ang ilang mga mahistrado din ng Korte Suprema, ng Sandibayan, at ng Court of Appeals.

Ang pagdiriwang sa Club Filipino ng PNPB ay itinuturing ng mga kasapi ng nasabing organisasyon na isang malaking pagpapala mula sa Diyos dahil ito ang kauna-unahang personal na pagtitipon ng mga kasapi at mga panauhin nito mula noong manalasa ang Covid 19 pandemic sa Pilipinas noong 2020.

 

***

CHIEF JUSTICE AT MGA MAHISTRADO NG MGA HUKUMAN SA PILIPINAS, DUMALO SA IKA-46 NA TAONG ANIBERSARYO NG PNPB: Bagamat maraming mga dumalo sa pagdiriwang, kinakitaan naman ang lahat ng pagsunod sa mga health protocols na pinaiiral ng pamahalaan. Tanging mga fully-vaccinated guests lamang ang pinahintulutang makapasok sa venue, at may mga suot ding face masks at face shields. Sumunod din sila sa social distancing.

“I am certain that the Constitution does not preclude me, even as a chief justice, from believing in a God, and if my presence this morning is questioned, as appearing to be violative of the Constitution, particularly the separation of the church and state, then here, I may invoke my position and apply legal reasoning,” ayon pa kay Gesmundo.

Niliwanag niyang bagamat sa pangkalahatan ay ipinagbabawal nga ng Saligang Batas ang anumang ugnayan sa pagitan ng gobyerno at ng relihiyon kung pamamahala sa gobyerno ang pag-uusapan, nagbibigay naman ito ng pahintulot sa ating kalayaang manampalataya, makisama sa ibang mga kapwa mananampalataya, at tumupad sa mga gawain ng ating mga relihiyon.

Magkaganunman, sabi ni Gesmundo, ang kaniyang mga pagpapahayag sa PNPB 46th anniversary ay patungkol sa isyu ng pananampalataya, hindi sa isyu ng batas o ng pamahalaan. Partikular na tinutukan ni Gesmundo ang mga pangako ng Diyos na Siya ang magbibigay ng lahat ng kailangan ng kaniyang mananampalataya, ayon sa Filipos 4:19.

 

***

MGA PAGPAPALA AT BIYAYANG IPINANGAKO NG DIYOS, DARATING LAMANG SA MGA TUNAY NA NAKIKINIG AT SUMUSUNOD SA KANIYANG MGA UTOS: Mayroong humigit-kumulang sa 7,000 pangako ang Diyos na nakasulat sa Bibliya, ayon kay Chief Justice Gesmundo. Sa simpleng pang-unawa, makikita natin, dagdag ni Gesmundo, na sa bawat biyayang ipinapangako ng Diyos, mayroon siyang ibinababang kondisyon.

Ang kondisyon, pagdidiin ng punong mahistrado, ay ang pakikinig at pagsunod ng mga tao sa mga utos ng Diyos. “Parang du et facias, facias et dus (sa batas), if you do this, I do that, if you do that, I do this,” sabi niya.

Ang mga Kadugo ng Simbahang Anak Ng Diyos Kadugo Ni Kristo (Simbahang AND KNK) na tumutok sa talumpati ni Gesmundo ay parang iisang taong nagbunyi sa tinuran niyang ito, dahil ang mensahe niya ay siyang matagal ng ipinapahayag ng AND KNK sa mga palatuntunan nito sa kadugo dot net.

Sa mga aral ng AND KNK, tunay na ang Diyos ay mapagmahal at mapagpatawad, pero Siya ay Diyos din ng katarungan na magbigigay gantimpala sa mga nag-isip, nagsalita, at gumawa ng mabuti pero magbibigay parusa sa mga nagpakasama.

 

***

MANOOD, MAKINIG: Kakampi Mo Ang Batas, www.facebook.com/attybatas, www.facebook.com/radyopilipino, YouTube.com/kakampimoangbatas, Radyo Pilipino stations nationwide, at mga affiliated radio stations ng Kiss FM network, Sunrise News network, PowerNews Broadcasting Network, 95.5. J FM network./WDJ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *