Mga pamilya, dapat mag-usap ng maayos vs. Covid-19

Posted by watchmen
March 19, 2020
Posted in OPINION

INSPIRASYON SA BUHAY: “… Ang magiliw na salita ay nagpapasigla sa buhay, ngunit ang matalas na pangungusap ay masakit sa kalooban…” (Mga Kawikaan 15:4, Ang Tanging Daan Bibliya).

 

***

MGA PILIPINO, DAPAT MAGDAGDAG NG DISIPLINA VS. COVID-19: Sa patuloy na paglobo ng bilang ng mga dinadapuan ng Covid-19 sa Pilipinas (145 na lahat ang mga Pilipinong mayroon nito), maliwanag na dapat magdagdag ng disiplina ang marami nating mga kababayan. Disiplina sa isip, disiplina sa salita, disiplina sa gawa, at disiplina sa itsura.

Sa madaling salita, kailangan nating magkaroon ng takot sa Covid-19. Kailangan nating ilagay sa ating kamalayan na kung di tayo nag-ingat at di matatakot sa Covid-19, baka mapabilang tayo sa mga susunod na pagtaas ng bilang ng mga tinatamaan nito, huwag naman sana.

Dahil diyan, sumunod tayo sa mga kautusang sa loob lamang tayo ng bahay. Isipin natin na kung mahahawa tayo, huwag naman sana, mahahawa din natin ang ating asawa, mga anak, at ang iba pa nating kasama sa bahay, at nakakapanlumong isipin na tayo ang naging dahilan kaya sila man ay malalagay sa balag ng alanganin.

 

***

PAANO NAMAN ‘YUNG MGA “ISANG KAHIG, ISANG TUKA?” Oo naman at marami sa mga Pilipino ang tinaguriang “isang kahig, isang tuka.” Ibig sabihin, kung hindi maghahanap-buhay sa isang araw, hindi kakain pati na ang pamilya. Sa ganoong sitwasyon, kailangang magpulong ang buong pamilya na nakatira sa iisang bahay, at masusing talakayin ang kanilang kalagayan.

Ang unang tanong na dapat nilang sagutin: Mangangahas ba ang mga mahal sa buhay na lumabas ng bahay upang kumita, bagamat malaki na ang posibilidad na mahawa ang mga ito (at ang mga mahal nila sa buhay naman ang kanilang mahahawaan) dahil nga sa lumalala na ang banta ng pagkahawa sa Covid-19?

Ang ikalawang tanong: kung hindi naman lalabas ang mga kapamilya upang maghanap-buhay, papaano naman sila kakain? Papaano naman nila tutugunan ang pangangailangan nila sa bawat araw? Wala na ba silang naitatagong kahit konting ipon upang yun muna ang maipambibili nila ng pagkain? O wala ba silang ibang pupuwedeng mapagkunan ng makakain habang sila ay nasa loob lamang ng kanilang mga kabahayan?

 

***

MGA PAMILYA, DAPAT MAG-USAP NG MAAYOS VS. COVID-19: Alam ko pong mabibigat na tanong ang mga ito, sapagkat alinman sa dalawang alternatibo ang pipiliin ng marami nating mga kababayan—lumabas at maghanap-buhay sa kabila ng banta ng Covid-19 dahil ‘yun lamang ang paraan upang kumain, o manatili sa loob ng bahay bagamat magugutom naman sila—hindi kanais-nais ang idudulot nitong bunga sa pamilya.

Pero, sa mga panahong gaya nito na napakadelikado sa ‘di na lamang sa lahat ng mga Pilipino kundi sa buong mundo, marapat pairalin ng lahat, mayaman man o mahirap, bata o matanda, ang malikhaing pag-iisip, at magalang at totohanang talakayan sa loob ng ating mga pamilya upang humanap ng pangkalahatang solusyon. Ipagpilitan natin ang mahinahon na pag-uusap, sapagkat sa pamamagitan nito dadaloy ang kalutasan ng mga problema.

Iwasan natin ang sigawan at ang maangas na pagbibitiw ng mga salita. Maging magiliw tayo sa pakikitungo sa bawat kapamilya natin, na parang ang mga kabarkada natin ang kausap natin. Pahalagahan natin ang kanilang mga sinasabi, dahil sa totoo lang, kaya sila nagpapahayag ay nag-iisip din sila ng kabutihan natin, dahil aminin man natin o hindi, mahal nila tayo, bilang mga kapamilya nila.

 

***

PANALANGING MAGLILIGTAS SA MGA PINOY VS. COVID-19: Tapos, ulitin natin ang panalanging ito: “Panginoong Jesus, tinatanggap at pinananampalatayaan kita na Ikaw ang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo na bumaba mula sa langit, tumungo sa lupa sa anyo ng tao, upang mapatawad mo ako mula sa aking mga kasalanan. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan, at isulat mo ang aking pangalan sa iyong Aklat ng Buhay. Isinusuko ko sa iyo ang lahat sa aking buhay, ang aking isip, salita, gawa, at hitsura, sa lahat ng pagkakataon upang ang iyong kalooban ang aking masunod. Amen.”/WDJ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *