Pagpabor ng Kongreso sa ABS-CBN, pagtataksil sa katarungan

Posted by watchmen
March 6, 2020
Posted in OPINION

INSPIRASYON SA BUHAY: “… ‘Magkakaroon… ng mga salot sa iba’t ibang dako’…” (si Jesus, ang ating Diyos at Tagapagligtas na Siyang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo, sa Lucas 21:11, Ang Tanging Daan Bibliya).

 

***

PAGPABOR NG KONGRESO SA ABS-CBN, PAGTATAKSIL SA KATARUNGAN: Ewan ko lang kung nare-realize ng mga senador at ng mga kongresista natin na ‘yung pagsusulong nilang mabigyan muna ng National Telecommunications Commission (NTC) ng pasamantalang karapatan ang ABS-CBN upang maituloy nito ang pagsasahimpapawid gayong magtatapos na ang kaniyang prangkisa ay isang pagtataksil sa sistema ng katarungan sa Pilipinas.

Kasi naman, ang lahat halos sa Kongreso sa ngayon ay tila nagmamadali na sa pagbibigay-pahintulot sa media giant na ito na magpatuloy sa kaniyang mga broadcasts kahit wala na siyang karapatan, kasabay ng pagbabagong-anyo ng Pangulong Duterte sa isyung ito, bagamat maliwanag na ilegal ang pagpapatuloy  ng broadcast. Aba, wala namang batas na sasandalan ito, at mayroon pang kaso sa Korte Suprema na nagbabawal sa ganoong sistema!

Tiyak kong sang-ayon ang sambayanan kung sasabihin ko dito na masuwerte talaga sa bansang ito ang mayayaman, makapangyarihan, at maimpluwensiya, dahil napapaboran sila kahit lihis na sila sa batas, samantalang kawawa ang mga maliliit na Pilipino dahil kahit na sa mga sitwasyong buhay at kamatayan na nila ang sangkot, wala silang maaasahang tutulong o kikilos para sa kanila. Buhay-Pinoy talaga!

 

***

DEAR ATTY. BATAS: “Atty. Batas, magandang araw po. Gulat po kami sa inaasal ngayon ng Kamara de Representantes at ng Senado, ukol sa ABS-CBN franchise. Maliwanag namang ilegal kung pahihintulutan ng gobyernong Duterte ang ABS-CBN na magsahimpapawid kahit tapos na ang prangkisa nito, pero ipinagpipilitan pa din ito ng mga kongresista at mga senador. May pananagutan ba sila sa ginagawa nila? Teodoro San Jose V, Tierra Pura, Quezon City.”

Teodoro San Jose V ng Tierra Pura, Quezon City, salamat po sa tanong na ito. Sa pananaw ng BATAS (Buklod ng mga Abogadong Tagapagtaguyod ng Adhikiang Sambayanan) at LIGHT (Lawyers Instructed on Godliness, Humility, and Truth), walang maitututing na paglabag sa batas ang mga kongresista at mga senador sa pagbalangkas pa lamang ng isang resolusyon upang hingin sa gobyernong Duterte ang pagpapatuloy ng broadcast ng ABS-CBN bagamat wala na itong karapatang mag-broadcast.

Kaya lang, magkakaroon na sila ng pananagutan kung sila ay boboto upang isulong ang patuloy na broadcast ng ABS-CBN. Sa aming tingin, lalabagin na nila ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act o Republic Act 3019, dahil, gamit nila ang kanilang posisyon, magbibigay sila ng hindi makatwirang biyaya sa isang tao o grupo kahit na labag na sa batas ang pagbibibay ng biyayang iyon. Ang Section 3 (e) ng RA 3019 ang lalabagin ng mga mambabatas dito.

 

***

COVID 19, ISA SA MGA SALOT NA TANDA NG WAKAS NG DAIGDIG: Sa pananaw ng Simbahang Anak ng Diyos Kadugo Ni Kristo (AND KNK), ang pananalasa ng COVID 19 (o 2019 N Corona Virus) sa ngayon ay isa sa mga tanda na binanggit ni Jesus, ang ating Diyos at Tagapagligtas na Siyang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo, sa Lucas 21 na magbabadya na paparating na ang wakas ng daigdig at ang Kaniyang Muling Pagbabalik.

Ganito po ang sinabi ni Jesus sa Lucas 21:11, sa pagpapaliwanag Niya sa Kaniyang mga disipulo sa pagdating ng wakas: “Magkakaroon… ng mga salot sa iba’t ibang dako…” Ang tinutukoy na mga salot dito ay yung mga mabigat ang dulot na pinsala, o di kaya ay kamatayan ng maraming tao. Kasama sa mga salot na ito ang mga sakit na hindi pa nararanasan ng daigdig kailanman. Sino ang mga tatamaan ng mga salot na ito?

Sa paliwanag ni Jesus, ang tatamaan ng mga salot na ito na tanda ng wakas ay ang mga tao na hindi naging tapat sa Diyos, o ‘yung mga taong hindi nakinig at hindi sumunod sa Kaniyang mga Salita, partikular yung mga tao na hindi tumanggap at hindi sumampalataya sa Kaniya na Siya, si Jesus, ang Diyos at Tagapagligtas, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Yung mga taong naging tapat kay Jesus ay hindi tatamaan ng mga salot na ito, ayon sa Lucas 21:18. Paano magiging tapat kay Jesus? Ulitin po ang panalangin sa ibaba nito.

 

***

PANALANGIN NG PAGTANGGAP KAY JESUS BILANG DIYOS AT TAGAPAGLIGTAS, AMA, ANAK, AT ESPIRITU SANTO: Panalangin upang maiwasan ang Araw ng Matinding Kapighatian: “Panginoong Jesus, tinatanggap at pinananampalatyaan kita na ikaw ang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo na bumaba mula sa langit at tumungo sa lupa sa anyo ng tao, upang ibigay sa akin ang kaligtasan mula sa aking mga kasalanan. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan, at isulat mo ang aking pangalan sa iyong Aklat ng Buhay. Isinusuko ko sa iyo ang lahat sa aking buhay, ang aking isip, salita, gawa, at hitsura, sa lahat ng pagkakataon. Amen.”

 

***

TUMAWAG PO KAYO SA AMIN: Kung gusto ninyo ng mas matinding talakayan kung sino ang tunay na Diyos ayon sa pananaw ng Simbahang Anak ng Diyos Kadugo Ni Kristo (AND KNK), tumawag po kayo sa amin sa 0977 805 9058, 0918 574 0193, 0933 825 1308 o sa aking Messenger account sa Facebook, “Melanio Lazo Mauricio Jr.” Email: batasmauricio@yahoo.com, mmauriciojr111@gmail.com. Maaari din po kayong magbasa ng aming website sa AND KNK, ang andknk.ph o www.facebook.com/attybatas./WDJ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *