Duterte, malambot sa mga hepe ng mga ahensiyang korap

Posted by watchmen
March 5, 2020
Posted in OPINION

INSPIRASYON SA BUHAY: “… ‘Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat’…” (si Jesus, ang ating Diyos at Tagapagligtas na Siyang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo, sa Lucas 21:25, Ang Tanging Daan Bibliya).

 

***

DUTERTE, MASYADONG MALAMBOT SA MGA PINUNO NG  MGA AHENSIYANG KORAP: Kung ako ang Pangulong Duterte, sisipain ko na agad si Immigration Commissioner Jaime Morente, matapos pumutok ang balitang may mga kawani ang Bureau of Immigration na sangkot sa pagpapapasok ng mga Chino sa Pilipinas kapalit ng malalaking halaga na ngayon ay tinatawag ng “pastillas scam.”

Sa totoo lang, kung ako si Duterte, sisipain ko lahat ng mga hepe ng mga ahensiya ng pamahalaan na kinakikitaan ng mga anomalya ng mga opisyales at mga kawain ng mga ito. Wala ng dahilan pa ang mga pinunong ito na manatili sa puwesto, dahil bigo silang sawatain o patigilin ang korapsiyon sa kanilang mga tanggapan. Kung hindi man kasabwat sa korapsiyon  ang mga pinuno, maliwanag na incompetents o walang kakayahang mamuno ang nasabing  mga pinuno.

‘    Yung pagbibigay ng pagkakataon ni Duterte sa mga pinunong inutil kontra korapsiyon ay nagpapalakas lalo sa korapsiyon. Nakikita kasi ng sambayanan na malambot si Duterte sa mga walang silbing mga pinuno. Kaya naman yung mga kaparehong inutil na mga pinuno, okay na lang din sa kanila na korap ang kanilang mga tauhan.Yun mga tauhan naman, kita nila na okay lang maging korap kasi walang parusa sa kanila ang kanilang mga bossing. Naku!

 

***

DEAR ATTY. BATAS: “Good day po Atty. Batas. May tanung lang po ako. Nag-usap na po kami ng partner ko sa harap ng abogado, tapos nagkapirmahan kami. Kaso po, hirap po akong kunin ang sustento ng bata. At yung maintance po nung bata hindi na rin po niya binibigay. Ano po ang gagawin? Kathleen Sicat.

Kathleen Sicat, salamat sa tanong na ito na ipinadala mo sa Facebook page na “Atty. Batas Mauricio.” Sa paningin ng BATAS (Buklod ng mga Abogadong Tagapagtaguyod ng Adhikaing Sambayanan) at LIGHT (Lawyers Instructed on Godliness, Humility, and Truth),  pupuwede na pong sampahan yung partner niyo na ama ng bata ng kasong child abuse, sa ilalim ng Republic Act 7610, ang Anti-Child Abuse Law. Ang di pagbibigay kasi ng suporta sa bata ay isang krimen na ang parusa ay 20 taong pagkakabilanggo.

Ang gawin mo, hingin mo sa abogado na gumawang kasunduan ninyo na magpadala ito ng demand letter sa ama ng bata, at sabihin doon na magbigay na siya agad ng suporta, sa loob ng tatlong araw matapos niyang tanggapin ang sulat. Pag hindi pa din nagbigay kahit na natanggap na niya ang sulat na humihiling ng suporta, puwede na kayong magsampa ng kasong child abuse laban sa kaniya sa piskalya. Huwag lang po kayo agad aareglo pag lumapit siyang muli sa inyo. Bigyan niyo ng aral. Ipakulong niyo muna siya!

 

***

MGA STORM SURGE, TSUNAMI, O TIDAL WAVE, TANDA NG MALAPIT NG PAGWAWAKAS NG DAIGDIG: Sa mga tanda ng pagdating ng wakas ng mundo at muling pagbabalik ni Jesus na kaniyang ibinigay sa Lucas 21 ng Bibliya, makikita nating madalas na itong nagaganap sa Pilipinas at sa iba pang mga bansa. Ganito ang sinabi ni Jesus sa Lucas 21: “Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat…”

Hindi nga ba? Dito sa Pilipinas, ng maganap ang bagyong Yolanda, nagkaroon ng tinatawag na “storm surge,” o “tsunami” o ‘yung pagragasa ng tubig mula sa dagat patungo sa kalupaan, kung saan halos 10,000 mga Pilipino ang nakitil ang buhay. Sa Japan, naganap ang tsunami na pumatay din ng napakaraming mga Hapones. Sa Indonesia, ganoon din ang nangyari.

At ang masakit, lagi na lang nababalita na magkakaroon, muli at muli, ng pagragasa ng tubig mula sa dagat patungo sa mga lupa sa halos iba’t ibang dako ng daigdig. Ang ibig sabihin nito, marami ang mamamatay at mapipinsala. At, ganoon din, ibinabadya ng mga ito ang pagdating ng wakas ng mundo, kasi nagaganap na ang mga pahayag ni Jesus ukol dito. Paano iiwasan ang kamatayan at pinsalang dulot ng mga tsunami o storm surge o tidal wave? Ulitin ang panalangin sa ibaba nito.

 

***

PANALANGIN NG PAGTANGGAP KAY JESUS BILANG DIYOS AT TAGAPAGLIGTAS, AMA, ANAK, AT ESPIRITU SANTO: Panalangin upang maiwasan ang Araw ng Matinding Kapighatian: “Panginoong Jesus, tinatanggap at pinananampalatyaan kita na ikaw ang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo na bumaba mula sa langit at tumungo sa lupa sa anyo ng tao, upang ibigay sa akin ang kaligtasan mula sa aking mga kasalanan. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan, at isulat mo ang aking pangalan sa iyong Aklat ng Buhay. Isinusuko ko sa iyo ang lahat sa aking buhay, ang aking isip, salita, gawa, at hitsura, sa lahat ng pagkakataon. Amen.”

 

***

TUMAWAG PO KAYO SA AMIN: Kung gusto ninyo ng mas matinding talakayan kung sino ang tunay na Diyos ayon sa pananaw ng Simbahang Anak ng Diyos Kadugo Ni Kristo (AND KNK), tumawag po kayo sa amin sa 0977 805 9058, 0918 574 0193, 0933 825 1308 o sa aking Messenger account sa Facebook, “Melanio Lazo Mauricio Jr.” Email: batasmauricio@yahoo.com, mmauriciojr111@gmail.com. Maaari din po kayong magbasa ng aming website sa AND KNK, ang andknk.ph o www.facebook.com/attybatas./WDJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *